การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน สวัสดีครับผมชัดจังจะมาอธิบายถึงขั้นตอนการเปิดข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกท่านควรรู้เพราะทุกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อราคาการตัดสินใจลงทุน และสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นเนื่องจากข้อมูลที่บริษัทส่งเข้ามาผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ จะถูกเผยแพร่ไปยังผู้ลงทุนผ่านช่องทางต่างๆเช่น เว็บไซต์ ซึ่งผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่เปิดผ่านตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องหรือไม่ใช้ข้อความโอ้อวด ให้ข้อมูลที่เพียงพอเปิดเผยทันเวลาเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมและชัดเจน โดยเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะส่งเพียงภาษาเดียวไม่ได้นะครับ ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่มีความชัดเจนและไม่เชียร์หุ้นตัวเอง แล้วบริษัทจะส่งข่าวได้ในช่วงเวลาไหนบ้างดูกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอบริษัทสามารถส่งข่าวได้ 3 ช่วงเวลาดังนี้เช้า 06:30 ถึง 9:00 กลางวันตั้งแต่ 12:30 – 13:30 และเย็นตั้งแต่ 17:00 – 22:00 ห้ามส่งในช่วงเวลาเปิดซื้อขาย เพราะหลักทรัพย์ท่านอาจถูกพักการซื้อขายได้นะครับ ซึ่งหากเปิดเผยข้อมูลไม่ทันก่อนเปิดการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาขึ้นเครื่องหมายอย่างนี้ H พักการซื้อขาย หากจบช่วงการซื้อขายจะเปลี่ยน SP เพื่อหยุดการซื้อขายต่อ NP เพื่อให้ทราบว่ามีข้อมูลสำคัญกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนแต่ไม่ถึงขั้นหยุดการซื้อขายและเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วจะขึ้น NR เพื่อบอกให้ผู้ถือหุ้นทราบครับ แล้วมาตรการกำกับดูแลการเปิดเผยสารสนเทศจะมีระดับไหนบ้าง มีตั้งแต่มาตรการทั่วไปที่จะมีการแจ้งให้แก้ไข มาตรการตักเตือน มาตรการระดับกลางเช่นการขึ้นเครื่องหมาย การออกข่าว Alert ไปจนถึงมาตรการขึ้นรุนแรงคือการเพิกถอนบริษัท มาถึงอีกส่วนสำคัญที่บริษัทจะต้องเรียนรู้คือประเภทสารสนเทศที่ต้องเปิดเผยจะมีอะไรบ้างนั้น และเปิดเผยเมื่อไหร่ไปดูกันเลยครับ เริ่มกันที่การเปิดเผยตามเหตุการณ์ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบดังนี้ 1. ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยทันทีซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาและสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น […]